Yaradılış dəlili

Oxuduğunuz bu saytda sizlərə içinizdəki ordunun, yəni müdafiə sisteminin çox bilinməyən yönləri izah edildi. Ancaq bədəndəki bu müdafiə hüceyrələrinin etdikləri fövqəladə işlərin kompleks detallarından çox, bunları necə etdikləri üzərində dayanıldı. Elektron mikroskopunun köməyi olmadan görə bilməyəcəyimiz qədər kiçik varlıqların müdafiə sistemi kimi son dərəcə kompleks bir quruluşu necə əmələ gətirdiyi sualının cavabı axtarıldı. Hətta sistemi təşkil edən hüceyrələrin ilk dəfə necə meydana gəldikləri araşdırıldı.

Müdafiə hüceyrələrinin hamısı əvvəlcə normal bir hüceyrə ikən, müxtəlif sınaqlardan keçib axırda bir cür ixtisas imtahanına girirlər. Ancaq düşməni tanıyan, bədənin öz hüceyrələrinə qarşı mübarizə aparmayan hüceyrələrə yaşamağa icazə verilir. Bəs ilk hüceyrə nə vaxt, necə yaranıb? Nə etməli olduğunu ona kim öyrədib?

Dialoq qurmaq, razılaşmaq, plan qurmaq və bu planlara görə mükəmməl bir nizamla hərəkət etmək kimi hərəkətləri hüceyrələrdən, ya da orqanlardan gözləmək olmaz. Düşünün ki, burda bəhs edilən bir çox orqan və bir trilyon hüceyrədir. Heç şübhəsiz, bir trilyonluq insan cəmiyyəti belə qüsursuz şəkildə nizamla hərəkət edib vəzifələrini təxirə salmadan, unutmadan, çaşmadan, qarışıqlıq çıxarmadan müdafiə etmək kimi çətin vəzifəni əsla yerinə yetirə bilməz.

Burda qəbul edilməli bir həqiqət var ki, o da bütün hüceyrələrin təbiətdəki böyük, kiçik istisnasız hər şey kimi sonsuz bir güc, bilgi və ağıl sahibi olan Allah tərəfindən xüsusi olaraq yaradıldığıdır.

... O, hər şeyi yaradıb. O, hər şeyi biləndir. (Ənam surəsi, 101)

Ana bətnindəki uşaq belə, müdafiə sistemindəki əksiklikləri anasından aldığı antitellərlə tamamlayır. Amma belə bir imkanı olmadığı, ya da eyni əksikliklər yetkinlik dövründə də davam edəndə yaşaya bilməz. İnsan nəsli və saysız canlı növü hələ də mövcud olduqlarına görə müdafiə sistemi bütün canlılarda lap başdan əksiksiz və qüsursuz şəkildə mövcud olub. Mərhələ- mərhələ təkamül keçirərək meydana gəlməyib. Qısası, bu müdafiə sistemi kimi hər parçası, hər hüceyrəsi, hər fərdi bir-biri ilə əlaqəli, iç-içə keçən çox mürəkkəb bir sistem heç bir şəkildə milyon illər ərzində kiçik- kiçik təsadüfi dəyişiklərlə yaranmaz.

Bədənimizdə hər an işləyən saysız möcüzəvi sistemlərin biri, ya da bir neçəsi haqqında məlumat sahibi olduğu halda bir Yaradıcı tərəfindən yaradıldığını inkar edən və hər şeyin təsadüflər nəticəsində meydana gəldiyini irəli sürən biri əslində təxminən 1400 il əvvəl Quranda təsvir edilən bir xarakterə mənsub olduğunun fərqində deyil. Allah bu cür insanların qavrayışlarındakı əksiklik səbəbindən açıq-aşkar həqiqətləri görə bilmədiklərini Quranda bildirib:

“… qəlbləri var, onunla anlamazlar; gözləri var, onunla görməzlər; qulaqları var, onunla eşitməzlər…” (Əraf surəsi, 179)

Hətta bu vəziyyətdən özlərinin də xəbərsiz olduğunu Alah bir çox ayədə bildirir:

“Onlar deyirlər: “Sənin bizi dəvət etdiyinə qarşı qəlbimiz qapalıdır, qulaqlarımızda tıxac vardır, bizimlə sənin arana pərdə çəkilmişdir…” (Fussilət suresi, 5)

İnkar edənlərin bir hissəsi də nəzərdə tutulan həqiqəti görsə də, qəsdən bunu gizləməyə çalışır. Təkamüllə əlaqədar bu qədər çox ssenari hazırlanmasının altındakı səbəb də əslində budur. Çünki Allah`ın varlığı və böyüklüyü qəbul edildiyi təqdirdə, Ona boyun əymələri lazımdır ki, bu, qürurlu kəslər üçün çox çətindir. Allah’a qarşı cahilcə bir təkəbbür içərisində olan bu insanların vəziyyəti də Quranda açıq şəkildə ifadə edilmişdir:

Buna qəti inandıqları halda, haqsızcasına və təşəxxüslə onları inkar etdilər… (Nəml surəsi, 14)

Allah`ı inkar etmək üçün təkamül kimi bir yalanı ayaqda tutmağa çalışanların irəli sürdükləri teoremlər elmi və məntiqi cəhətdən əsassızdır. Belə ki, müdafiə sistemi kimi qarışıq və çoxşaxəli bir sistemin tək antitellərdən yavaş- yavaş meydana gəldiyini müdafiə edəcək qədər gülünc izahlar irəli sürürlər.


mudafie sistemi

İçində olduqları vəziyyətin fərqində olmağa başlayan bəzi alimlər isə bu tipli izahların onları təhqir etdiyini bilərək yavaş-yavaş təkamülçü mühitdən uzaqlaşmağa başlayıblar. Bəziləri isə nəzəriyyənin doğruluğunu qəbul etdiklərinə görə deyil, Allah`ı inkar etməklərinə zəmin hazırlayan başqa bir nəzəriyyə olmadığı üçün buna inandıqlarını deyirlər. Halbuki hansısa nəzəriyyənin ardınca gediləcək deyə bir məcburiyyət yoxdur. Kainatın və bütün içindəkilərin necə yarandığı maraqlı gələndə sadəcə açıq- aşkar görünən həqiqətlərin azad bir ağıl və obyektiv nəzərlərlə qiymətləndirilməsi kifayətdir.

Bu saytda tez-tez qeyd edilən təkamül nəzəriyyəsinin iddialarını təkzib edən heç bir təcrübə, müşahidə, ya da konkret dəlil yoxdur. Biologiya, kimya, mikrobiologiya, genetika, palentologiya, anatomiya kimi elm sahələri bu gün təkamülün heç bir zaman yaşanılmayan və heç bir zaman gerçəkləşməsi mümkün olmayan, xəyali bir nəzəriyyə olduğunu irəli sürüb.

Bu gün bütün elm sahələrində görülən işlər, yerdə və göydə mövcud olan canlı-cansız bütün varlıqların ancaq sonsuz ağla, məlumata və qüdrətə sahib üstün və güclü bir Yaradıcı tərəfindən var edildiklərini göstərmişdir. Şübhəsiz ki, bu həqiqəti görmək və təkamül kimi uydurma nəzəriyyələrin gerçək olmayacağını anlamaq üçün elmin və texnologiyanın bu dərəcə inkişaf etməsi də vacib deyil. İstər ilk çağlarda, istər orta əsrlərdə, dünya tarixinin hansı dövründə olursa olsun, təmiz bir ağla və vicdana sahib olan hər kəs üçün Allah bütün kainatda Öz varlığının və yaratmasının dəlillərini göstərib:

Həqiqətən də, göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-birilə əvəz olunmasında, insanlara fayda verən şeylərlə (yüklənmiş halda) dənizdə üzən gəmilərdə, Allah’ın göydən endirdiyi, onunla da ölmüş torpağı diriltdiyi suda, (Onun) bütün heyvanatı (yer üzünə) yaymasında, küləklərin (istiqamətinin) dəyişdirilməsində və göylə yer arasında ram edilmiş buludlarda, başa düşən insanlar üçün dəlillər vardır. (Bəqərə surəsi, 164)

Bu ayədə deyilənlərin qavraya bilən ağıl sahibi insanlara düşən isə hüceyrələrdən nəhəng qalaktikalara qədər bütün kainatda görülən açıq-aşkar "yaradılış həqiqəti"ni Quranda bildirilən bu sözlərlə davamlı xatırlatmaqdır:

“…Xeyr, sizin Rəbbiniz, yaratdığı göylərin də, yerin də Rəbbidir. Mən də buna şahidlik edənlərdənəm…” (Ənbiya surəsi, 56)